UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania ZŁK w Secus Asset Management S.A.

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu praktyki stosowania w Secus Asset Management S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 22 lipca 2014 r. nr 218/2014 (Dziennik Urzędowy KNF z dn.n30 października 2014 r., poz. 17) (dalej jako „ZŁK”) w 2015 r., niniejszym wyraża ocenę, że wszystkie przyjęte do stosowania w Secus Asset Management S.A. zasady określone w ZŁK były prawidłowo realizowane w praktyce korporacyjnej Secus Asset Management S.A. oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Secus Asset Management S.A. dążył do stosowania przyjętych ZŁK w jak najszerszym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Secus Asset Management S.A.

 

Informacja Secus Asset Management S.A. w związku z art. 110 w ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Secus Asset Management S.A. w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. z 2014 poz. 94 tj. (dalej jako: Ustawa), która wchodzi w życie z dniem 1.11.2015 r. niniejszym informuje, że: 

-nie został powołany komitet ds. wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy;

-członkowie Zarządu Secus Asset Management S.A. spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1-1h Ustawy;

-członkowie Rady Nadzorczej Secus Asset Management S.A. spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

Opis Systemu Zarządzania Ryzykiem >>>

 

Zasady ładu korporacyjnego

Secus Asset Management S.A. przyjął do stosowania zasady określone „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 30 października 2014r., poz. 17) (dalej jako: „ZŁK”), odstępując od stosowania zasady określonej w § 51 ust. 2 Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwagi na zastosowanie zasady proporcjonalności, uwzględniając charakter oraz zakres i rodzaj prowadzonej przez Secus Asset Management S.A. działalności, w tym w szczególności okoliczność dwuosobowego składu Zarządu Secus Asset Management S.A.  

Schemat organizacyjny >>

Polityka informacyjna >>

 

Polityka informacyjna

Polityka ujawniania informacji z zakresu adekwatności kapitałowej >>>

Adekwatność kapitałowa

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2010 - Kliknij aby pobrać  >> 

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2011 - Kliknij aby pobrać  >>

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2012 - Kliknij aby pobrać  >>

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2013 - Kliknij aby pobrać  >>

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2014 - Kliknij aby pobrać >>

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2015 - Kliknij aby pobrać >>

Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za rok 2016 - Kliknij aby pobrać >>

Sprawozdania finansowe

2010 - Kliknij aby pobrać  >>

2011 - Kliknij aby pobrać  >> 

2012 - Kliknij aby pobrać  >>

2013 - Kliknij aby pobrać  >>

2014 - Kliknij aby pobrać >>

2015 - Kliknij aby pobrać >>

2016 - Kliknij aby pobrać >>

Dane osobowe

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER