UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Pierwszy w Polsce fundusz sekurytyzacyjny umożliwiający inwestorom indywidualnym inwestycje na rynku wierzytelności. Fundusz przeznaczony dla inwestorów oczekujących stabilnych i powtarzalnych w długim okresie czasu stóp zwrotu. Fundusz inwestuje aktywa w portfele wierzytelności masowych charakteryzujące się dużą skutecznością odzyskiwania długu ze względu na dobrą spłacalność małych zobowiązań. Portfelem wierzytelności zarządza kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. - profesjonalny podmiot posiadający licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności. 

InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokuje do 100% wartości aktywów netto w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Secus NS FIZ inSecura zarządzanego przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. posiadającą wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego. Zarządzający portfelem wierzytelności funduszu Secus NS FIZ inSecura prowadzi również działania zmierzające do odzyskania należności wynikających z wierzytelności nabywanych do portfela funduszu. Wierzytelności charakteryzują się dużą skutecznością odzyskiwania ze względu na stosunkowo dobrą spłacalność małych zobowiązań. 

Pierwszy fundusz umożliwiający inwestorom indywidualnym inwestycje w rynek ochrony zdrowia. Fundusz oparty o atrakcyjny rynek, o dużym potencjale wzrostu. Strategia inwestycyjna funduszu oparta jest na rzetelnej znajomości rynku i trendów, umożliwia kreowanie wartości dla inwestorów w ciągu całego procesu inwestycyjnego. Konsultanci i doradcy branżowi o unikalnym w skali krajowej połączeniu doświadczenia w zarządzaniu w sektorze zdrowia i finansowaniu inwestycji to jeden z kluczowych zasobów funduszu. To doskonały moment na inwestycje w ten segment rynku - przyspieszenie zmian własnościowych, pojawienie się nowych możliwości i początek realnej, istotnej zmiany w sektorze. 

Pierwszy w Polsce i najlepszy w 2012 i 2014 roku pod względem osiąganych wyników fundusz realizujący politykę absolutnej stopy zwrotu (według portalu analizy.pl). InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  lokuje środki pieniężne zebrane w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w szeroką gamę instrumentów finansowych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji portfela oraz dużą zmiennością lokat.Celem funduszu jest uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. 

Najlepszy w 2013 roku i drugi co do wysokości stopy zwrotu za 2014 rok fundusz inwestujący na rynku nieruchomości w Polsce (według portalu analizy.pl). Fundusz realizujący projekty nieruchomościowe z główną ekspozycją na nieruchomości komercyjne. Cel inwestycyjny realizowany jest przez spółki celowe nabywające i zbywające nieruchomości,  dochody z najmu i finansowanie inwestycji deweloperskich. Wzrost wartości spółek będzie następował w wyniku wzrostu wartości posiadanych nieruchomości oraz dzięki uzyskiwaniu dochodów z tytułu najmu i sprzedaży nieruchomości, dywidend oraz odsetek od pożyczek.

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER